کنترل و ارزیابی عملکرد

ارزیابی فعالیت های در حال اجرا در ابزار برنامه ریزی عملیاتی، در ذیل موضوع‌های استراتژیک، سنجه‌های اندازه‌گیری تحقق استراتژی ها، تعریف شده و به عبارتی استراتژی ها به فعالیت هایی قابل اندازه گیری، ترجمه می شوند و در نهایت با

برنامه ریزی عملیاتی

–پیاده سازی راهبردها (strategy execution) –مدیریت موضوعات (Issue management )     1- برنامه ریزی تخصصی ( با امکان برنامه ریزی تیمی ) واحد های مختلف یک سازمان می توانند با توجه به موضوعی که مجوز فعالیت در آن را

برنامه ریزی استراتژیک آینده نگر

چشم انداز و ماموریت شما چیست؟ چه اهداف محلی، ملی، منطقه ای و یا جهانی را دنبال می کنید؟ در مسیر حرکت به سوی اهداف چه آینده هایی متصور است؟ کدام آینده احتمال وقوع بیشتری دارد؟ استراتژی مناسب برای هر

سایر قابلیت ها

نگاهی اجمالی به سایر قابلیت های نرم افزار : امکان ثبت درخت واره (چارت) سازمان، موسسه، شرکت امکان برنامه ریزی (هزینه یابی ) بر اساس واحد های پولی مختلف امکان الصاق انواع مستندات در فرمت های مختلف ثبت داده ها

بودجه ریزی عملیاتی

1- تحصیل بودجه: طبق سوابق و نیز پیش بینی وضعیت بودجه یک سازمان در سال آینده، مقادیر پیش بینی شده، مصوب و همچنین  مقادیر قطعی دریافت شده، ثبت می گردد. 2- بودجه ریزی بر اساس برنامه ریزی و نتایج عملکرد

سیستم جامع برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

۱) هدف گذاری و مسیر یابی(انتخاب هدف و مشخص نمودن مسیرهای رسیدن به آن)   ۱- ثبت چشم انداز نما و تصویری از آینده یک سازمان که در قالب یک داستان متنی تهیه شده و ثبت می گردد.   ۲-

ارتباط با ما

برای ارسال فرم و ارتباط با ما روی دکمه مقابل کلیک کنید

تماس با ما