ابتدای خیابان آزادی – خیابان شهید محمد خانی – پ 161 طبقه 4

تلفن : 66088880 – 021 / فکس : – 021

پست الکترونیک: info@fdeshragh.com

آدرس سایت: www.fdeshragh.com