ابتدای خیابان آزادی – خیابان شهید محمد خانی – پ 149 طبقه 1 واحد 22

تلفن : 66081898- 021 / فکس :66081878- 021

پست الکترونیک: info@fdeshragh.com

آدرس سایت: www.fdeshragh.com