برای ایجاد شبکه‌های LAN بی سیم یا در اصطلاح Wireless LAN (WLAN) از تجهیزات رادیویی به منظور انتقال داده‌ها میان نود‌ها استفاده می گردد. در اصل با ایجاد یک لینک رادیویی میان تجهیزات شبکه ایجاد یک شبکه دیتا بی سیم می کنیم. تجهیزات رادیویی V-WLAN2000 از سیستم‌های WLAN سازگار برای ایجاد انواع شبکه‌ها، با زیر ساخت بسیار کوچک که می تواند از یک ترمینال داده کوچک شکل بگیرد تا ایجاد لینک‌های فواصل دور‌تر، ایجاد شبکه‌های Ad hoc، به شکل Router ،Access Point و Mesh Network در مقیاسهای بسیار بزرگ‌تر.

کاربرد‌ها:

Wireless Access Point, Bridge Mode, WDS repeater, Universal Repeater, WISP Mode, Client Mode, Gateway Mode, Mesh Network Mode (WMN)

Specifications

From 2.412 to 2.484 GHz , 4.915 to 5.825 GHz, IF Filter, Net St. IEEE 802.11a/n compliant, MAPCSMA/CA with ACK, Dist. Opt. Software Base Estimation, TX PWR. Adj. in +1dBm,

Electrical Specs

PWR Consumption 9W, Over Loaded Current 1.1A, Input PWR 12~24 VDC (220 VAC via PoE Adaptor)

Others

2x RPSMA Male Connector for External Antenna, Dual Polarity Integrated 14dBi Internal Embedded Antenna, 2x Ethernet Connector, PoE Enabled.