سامانه جامع و یکپارچه طرح و برنامه، سامانهای است که در آن یک سازمان در وهله اول میتواند برنامهریزی سپس طبق برنامه ابلاغ شده فرآیند بودجهریزی را انجام دهد و همچنین سازمان میتواند کالا/ خدمات و نرمهای مرتبط با سازمان خود را در آن ثبت کند. هر سطح از سازمان این قابلیت را دارد که برای هر موضوع مورد نظر خود از سطح بالاتر خود در سازمان درخواست بودجه نماید. در این سامانه هر سطح از سازمان امکان صدور تخصیص برای سطحهای زیرمجموعه خود را داراست. در بخش دیگری از این سامانه، مدیران با دسترسی به داشبوردهای مدیریتی خود میتوانند گزارشهای دلخواه خود را در خصوص برنامهها و تخصیصهای صادره و دریافتی را مشاهده نمایند و بر اساس اطلاعات بدست آمده آن را تحلیل و برنامههای آتی خود را دقیقتر و با استراتژی مشخص تعیین کنند.

تصاویر مربوط به سامانه جامع و یکپارچه طرح و برنامه

سایر محصولات نرم افزاری اشراق