این سامانه برای مدیریت دیتاسنتر در نظر گرفته شده است.هدف از این سامانه سهولت مدیریت دیتاسنتر و مانیتورینگ برای کارکنان و مشتری است. این سامانه دارای محیط گرافیکی برای نمایش رک است که در آن تمامی سوئیچ ها و سرورها با پورت و توضیحاتی کامل قرار گرفته شده است و همچنین امکان الحاق و افزودن سرور و سوئیچ به صورت مستفیم وجود دارد.

تصاویر مربوط به سامانه DCIM

سایر محصولات نرم افزاری اشراق