سامانه سراج یک سامانه جامع برنامه ریزی، بودجه ریزی و کنترل عملکرد برای سازمان ها می باشد. رسالت این سامانه دست یابی به بخش هایی از جمله هدف گذاری و برنامه ریزی کلان سپس کنترل عملکرد اهداف ابلاغی در سطح بالای سازمان و اتصال آن به سطح های پایین سازمان به صورت یکپارچه، می باشد. در این سامانه هر سطح از سازمان می تواند اعتبارات خود را به سطح های ذیل خود واگذار و برای آن ها تخصیص صادر نماید. در نهایت پس از اتمام فرآیندهای برنامه و بودجه ریزی، مدیران امکان گزارش گیری از تخصیص ها را دارند تا به وسیله آن بتوانند تصمیمات استراتژیک خود را بابت برنامه های سازمان بگیرند.

اهداف اجرای سامانه سراج

  • مدیریت منابع مالی، تخصیص بودجه
  • رصد عملکرد اهداف ابلاغی در تمام سطوح
  • تنظیم بودجه سازمان در راستای لایحه بودجه کل کشور
  • اخذ گزارش‌های جامع، متنوع و مختلف در راستای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری مدیران
  • یکپارچه‌سازی فعالیت‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و کنترل عملکرد اهداف در تمامی سطوح بودجه-بگیر سازمان.
  • تنظیم رویه، برگه‌ها و روش‌های یکسان و متناسب با هر سطح در فرآیند برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و کنترل عملکرد اهداف

تصاویر مربوط به سامانه سراج

سایر محصولات نرم افزاری اشراق