در سیستم‌های نظارتی تصویری که با استفاده از دوربین‌ها اقدام به این امر می‌نماید، بزرگترین چالش زمانی ایجاد می‌گردد که مکان مورد پوشش در ابعاد وسیع‌تری باشد یا اینکه دارای نقاط غیر همسطح و نا هموار به همراه موانع بسیار باشد. بدین منظور می‌بایست با استفاده از تعداد دوربین‌های بیشتر اقدام به پوشش دهی بیشتر و رفع اینگونه مشکلات تا حد امکان گردد. با توجه به افزایش تعداد نقاط قابل کنترل، کار نظارت و مدیریت آنها بسیار پیچیده و شاید در ابعاد وسیع غیر ممکن باشد. با توجه به سیستم دوربین‌های PTZ که قابلیت انواع فرمان پذیری و شبکه شدن و اختصاصIP در سیستم را دارند و همچنین امکان چرخش، تغییر دید عمودی نسبت به سطح افق و قابلیت زوم را نیز دارا می باشند، می توان با استفاده از قابلیت‌های نرم افزارهای نظارتی و ترکیب روش‌های پردازش تصویر، اقدام به هوشمند سازی عملیات نظارت بر این سیستم‌ها کرد بدین شکل که قابلیت‌های ردگیری هدف، آدرس دهی و شناسایی موقعیت مکانی دوربین‌ها نسبت به یکدیگر و بسیاری از قابلیت‌های عمومی و اختصاصی دیگر را در سیستم مورد پوشش، به صورت خودکار و دستی پیاده سازی کرد.

مشخصات اصلی دوربین‌های PTZ

  1. قابلیت چرخش 360 درجه افقی و 180 درجه عمودی به منظور ایجاد فضای حداکثری دید
  2. امکان زوم دستی و خودکار
  3. قابلیت اتصال در بستر شبکه و ایجاد دسترسی IP
  4. امکان پوشش دهی انواع فضاهای همسطح و ناهموار با استفاده از چند دوربین

ویژگی‌های سیستم‌های AreaProtect

  1. رد یابی خودکار اشیاء متحرک در محدوده دید دوربین
  2. قابلیت زوم خودکار بر روی نقطه مورد نظر در تمامی مکان‌های تصویر
  3. امکان شناسایی هر گونه تحرک در دوره زمانی ایستایی تصویر
  4. امکان معرفی موقعیت مکانی شی متحرک مشاهده شده توسط دوربین دورتر به دوربین با دسترسی نزدیکتر به شیء
  5. امکان تعریف چند نقطه از میدان دید دوربین به عنوان نقاط پیش تنظیم به منظور دسترسی سریع
  6. امکان تعریف دستورات حرکت و زوم خودکار برای هر دوربین با توجه به فضای تحت پوشش برای حذف نقاط کور و رفع همپوشانی ناخواسته به منظور گسترش میدان دید