منبع تغذیه دستگاهی است به منظور تامین انرژی الکتریکی برای یک یا چند بار مصرف در شرایطی که یا دسترسی به سطح توان الکتریکی مطلوب وجود نداشته باشد و یا اینکه در شرایط قطع برق وارد مدار شده و جایگزین تغذیه پایه در شبکه شود. منابع تغذیه برای دستگاه‌های الکتریکی بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند. خط فرکانس بزرگ (و یا معمولی) و منابع تغذیه سوییچینگ. خط فرکانس بزرگ معمولا ساده می باشد و به دلیل اینکه بیشتر برای تجهیزات جریان بالا استفاده می گردد دارای ترانسفورماتور بزرگ با سیستم تنظیم حرارت گسترده‌ای می باشد. منابع تغذیه خط فرکانسی با توجه به سبکی و کم حجم بودن دارای طراحی پیچیده‌تری می باشند.

انواع توانمندیها

  1. طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ
  2. ساخت انواع ظرفیت بانک‌های خازنی
  3. طراحی مدارات پشتیبان تغذیه
  4. طراحی وساخت مدارات شارژر در ظرفیت‌های مختلف